Despre noi

Laboratorul de Analize Fizico-chimice și Microbiologice ale Alimentelor (LAFCMA) este organizat şi dotat pentru efectuarea examinărilor senzoriale, determinărilor fizico-chimice şi microbiologice la materii prime agroalimentare şi produse alimentare. Se urmăreşte, de asemenea, o extindere a încercărilor efectuate printr-o dotare corespunzătoare, astfel încât să se asigure executarea analizelor fizico-chimice și microbiologice pentru toate grupele de produse alimentare, în vederea certificării, autentificării şi expertizării alimentelor ca prestări servicii pentru clienţi externi.

LAFCMA are implementat un sistem de management al calității întocmit în conformitate cu cerințele standardului internațional ISO/CEI 17025:2005 şi este acreditat RENAR (organism naţional de acreditare, recunoscut pe plan european şi internațional). Vedeți aici certificatul.