Site-uri utile - Politici

http://ec.europa.eu/policies/

 

Politica Agricolă (PAC):

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm
http://europa.eu/pol/agr/index_en.htm

 

Pescuit

http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/fisheries/index_en.htm
http://europa.eu/pol/fish/index_en.htm

 

Politica Industrială:

http://europa.eu/pol/enter/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

 

Politica internă:

http://europa.eu/pol/singl/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

 

Politica fiscală:

http://europa.eu/pol/tax/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm

 

Politica vamală:

http://europa.eu/pol/cust/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/taxation_customs/index_en.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l11003.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_ro.htm

 

Cercetare şi inovare:

http://europa.eu/pol/rd/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en

 

Societate informaţională:

http://europa.eu/pol/infso/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm

 

Energie:

http://europa.eu/pol/ener/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/index_en.html

 

Transporturi:

http://europa.eu/pol/trans/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.html

 

Protecţia consumatorului:

http://europa.eu/pol/cons/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

 

Mediu:

http://europa.eu/pol/env/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

 

Sănătate publică:

http://europa.eu/pol/health/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm

 

Politica regională:

http://europa.eu/pol/reg/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

 

Politica socială:

http://europa.eu/pol/socio/index_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html

 

Politica de dezvoltare:

http://ec.europa.eu/development/AboutGen_en.cfm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

 

Extindere:

http://europa.eu/pol/enlarg/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

 

Politica comercială:

http://europa.eu/pol/comm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm

 

Relaţii externe:

http://europa.eu/pol/ext/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/index.htm
http://ec.europa.eu/world/index_en.htm

 

Justiţie:

http://europa.eu/pol/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/index.asp

 

Politica externă şi de securitate comună (PESC):

http://europa.eu/pol/cfsp/index_en.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r00001.htm
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=248&mode=g&lang=en
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/intro/index.htm

 

Ajutor umanitar:

http://europa.eu/pol/hum/index_en.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s05010.htm
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

 

Drepturile omului:

http://europa.eu/pol/rights/index_en.htm
www.fra.europa.eu

 

Siguranţa alimentară:

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm
http://europa.eu/pol/food/index_en.htm

 

Piaţa internă:

http://europa.eu/pol/singl/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

 

Audiovizual şi media:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm
http://europa.eu/pol/av/index_en.htm

 

Cultura:

http://europa.eu/pol/cult/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

 

Educaţie, Formare profesională, tineret:

http://europa.eu/pol/educ/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/index_en.html
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=en

 

Combaterea fraudei:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_ro.html
http://europa.eu/pol/fraud/index_en.htm

 

Comisia Europeană

Strategia Europeană a Dunării

Cine ne urmăreşte ...

We have 276 guests online

Autentificare