Programe operaţionale

Programul Operaţional Regional:

http://www.fonduri-ue.ro/documente-programare/programe-operationale/por

Acronim: POR

Obiectiv general: dezvoltarea regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare

Informaţii generale:

Contribuie împreună cu Programul Operaţional Sectorial Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice la realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi ale Cadrului Naţional Strategic de Referinţă.

Programul Operaţional Regional a fost elaborat conform principiului european al subsidiarităţii, în baza strategiilor de dezvoltare regionale și se adresează regiunilor de nivel NUTS II în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1059/2003 de clasificare statistică a unităţilor teritoriale.

Sursa:http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Doc_prog/prog_op/1_POR/POR.pdf

 

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice: http://www.fonduri-ue.ro/documente-programare/programe-operationale/poscce

Acronim: POSCCE

Obiectiv general: creșterea productivității întreprinderilor românești, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile și reducerea decalajelor față de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivității UE.

Informaţii generale: Este principalul instrument pentru realizarea celei de-a doua priorităţi tematice a CSNR, creşterea pe termen lung a competitivităţii economice din România. De asemenea contribuie la implementarea priorităţilor tematice şi teritoriale ale CSNR.

Sursa:http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Doc_prog/prog_op/2_POSCCE/POSCCE_Romana.pdf

 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU:

Acronim: POS DRU

Obiectiv general: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia prin conectarea cu educaţia dar şi cu piaţa muncii pe tot parcursul vieţii.

Informaţii generale: Finanţarea din Fondul Social European în cadrul unei perioade de programare de şapte ani.

Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/index.php/posdru/informatii-generale/informatii-pos-dru#ce_este_posdru

Alte detalii:http://www.fsesudest.ro/

 

Programul Operaţional Sectorial MEDIU

Acronim: POS M

Obiectiv general: constă în îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu și urmăreşte reducerea diferenţei dintre infrastructura de mediu care există între România şi Uniunea Europeană, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.

Informaţii generale: Cel mai important program de asistenţă financiară pentru infrastructura de mediu fiind un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai curat şi o dezvoltare regională mai echilibrată. Este o continuare a programelor naţionale existente de dezvoltare a infrastructurii de mediu, luînd în considerare facilităţile şi proiectele de dezvoltare finanţate de programele de asistenţă pentru preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD).

Sursa:http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Doc_prog/prog_op/4_POS_Mediu/01.04.2013/POS_Mediu_RO_29_03_2013_final.pdf

 

Programul Operaţional Sectorial Transport

Acronim: POST

Obiectiv general: Promovarea unui sistem de transport, pentru persoane şi mărfuri, durabil, eficient şi rapid

Informaţii generale: Programul Operaţional Sectorial Transport a fost aprobat prin decizia CE nr. C(2007) 3469/12.07.2007. POST are la bază legislaţia Uniunii Europene (Regulamentele (CE) Nr. 1080/2006, (CE) Nr. 1083/2006, (CE) Nr. 1084/2006) care stabilesc regulile aplicabile Fondului de Coeziune, Fondului European de Dezvoltare Regională şi Fondului Social European pentru perioada de programare 2007-2013 şi stabiște priorităţile, obiectivele şi alocarea fondurilor pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din România.

Sursa:http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Doc_prog/prog_op/5_POST/POST_versiunea_aprilie_2013.pdf

 

Programul operațional dezvoltarea capacității administrative

Acronim: PODCA

Obiectiv general: Este crearea unei administraţii publice mult mai eficiente în contextul evoluţiei socio-economice naţionale.

Informaţii generale: a fost elaborat pentru a contribui în mod substanţial la punerea în practică a priorităţii tematice „Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente", stabilită în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR).

Sursa:http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Doc_prog/prog_op/6_PODCA/PODCA.pdf

 

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Acronim: POAT

Obiectiv general: Este acela de a sprijinii procesul de coordonare în vederea implementării şi absorbţiei eficiente, eficace şi transparente a fondurilor structurale în România.

Informaţii generale: Asigură procesul de implementare a instrumentelor structurale conform principiilor şi regulilor de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management şi monitorizare, având la bază responsabilitatea Statelor Membre şi a Comisiei Europene.

Sursa:http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Doc_prog/prog_op/7_POAT/POAT.pdf

 

Comisia Europeană

Strategia Europeană a Dunării

Cine ne urmăreşte ...

We have 27 guests online

Autentificare