Servicii pentru utilizatori

RO | EN

 

 1. Consultarea cataloagelor pe care le deţine Centrul de Documentare;

 2. Acces direct la publicaţii în format tipărit;

 3. Acces la publicaţii în format electronic;

 4. Asistarea şi instruirea utilizatorilor;

 5. Îndrumări bibliografice privind resursele CDE;

 6. Instrumente bibliografice;

 7. Instrumente de marketing.

 8. Participă la activitatea didactică, cultural-educativă, de cercetare ştiinţifică şi de perfecţionare din universitate, asigurând informarea documentară a utilizatorilor;

 9. Întreţine relaţii cu biblioteci, instituţii, organizaţii ale vieţii culturale din ţară, dar şi din străinătate, având ca scop intesificarea circulaţiei informaţiilor şi a documentelor;

 10. Acordă sprijin metodologic la cererea instituţiilor de învăţământ din Galaţi şi nu numai.

 11. Organizează sesiuni, consfătuiri şi simpozioane pe diferite teme.

 12. Încheie înţelegeri, convenţii, contracte de parteneriat cu organisme şi organizaţii interne şi internaţionale pentru diferite activităţi cu caracter informaţional.

Pentru îndeplinirea atribuţiunilor Centrul de Documentare Europeană desfăşoară următoarele activităţi:

 • Oferă utilizatorilor informaţiile necesare referitoare la înscrierea în bibliotecă, respectiv CDE;

 • Achiziţionează publicaţii, documente din ţară şi străinătate;

 • Organizează păstrarea, folosirea şi prelucrarea tuturor categoriilor de documente din colecţiile proprii;

 • Asigură condiţii necesare pentru consultarea documentelor de către utilizatorii săi;

 • Transmite solicitări către serviciul împrumut interbibliotecar de documente din partea utilizatorilor;

 • Întocmeşte bibliografii la solicitarea utilizatorilor;

 

Comisia Europeană

Strategia Europeană a Dunării

Cine ne urmăreşte ...

We have 24 guests online

Autentificare