Înscriere utilizatori

RO | EN

 

Accesul în Centrul de Documentare Europeană se face numai pe baza Permisului de intrare, care este personal, netransmisibil şi este individualizat printr-un cod numeric, unic pentru fiecare utilizator.

Permisul este valabil pe durata studiilor.

Utilizatorul are acces nu numai la colecţiile Centrului de Documentare Europeană, ci în întreaga Bibliotecă a Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi.

* Pentru eliberarea Permisului sunt necesare următoarele acte:

 • legitimaţie de student / legitimaţie de serviciu / carnet de elev;

 • adeverinţă de la secretariatul facultăţii la care este înscris utilizatorul (curs, masterat, doctorat etc.) - în cazul în care nu are legitimaţie de student eliberată;

 • carte de identitate;

În caz de pierdere, deteriorare sau furt al permisului, cititorul este obligat să înştiinţeze imediat biblioteca de pierderea acestuia şi să îl declare nul printr-un anunţ în presă. Eliberarea unui nou permis se va face după ce permisul vechi a fost declarat pierdut, anulat de către bibliotecă şi după achitarea unei taxe de eliberare duplicat.


Pot beneficia de serviciile bibliotecii următoarele categorii de utilizatori:

 • utilizatori interni:

  • studenţi (formă de învăţământ de lungă durată sau de scurtă durată la zi sau la IDD; masterat, cursuri postuniversitare, doctorat, definitivat, grad didactic);

  • cadre didactice din universitate;

  • alte categorii de personal din universitate;

  • cadre medicale şi preoţi;

  • elevi în ultimul an la liceu (care pregătesc lucrarea de diplomă);

 • utilizatori externi( perfecţionare, cercetare etc.).

* Extras din Regulamentul de funcţionare al Bibliotecii „Dunărea de Jos” din Galaţi

inscriere

Vreau să mă înscriu!

Last Updated on Monday, 22 January 2018 10:25
 

Comisia Europeană

Strategia Europeană a Dunării

Cine ne urmăreşte ...

We have 219 guests online

Autentificare