Regăsirea informaţiei în CDE

 

Clasificarea documentelor îşi găseşte încă din Antichitate utilitatea, fiind făcută din perspectivă gnoseologică, adică în funcţie de percepţia de atunci a oamenilor asupra ordinii universale.

Biblioteca tradiţională şi-a gestionat informaţia în secolele trecute, fiind capabilă să ofere utilizatorilor săi documentaţia de care aceştia aveau nevoie. Pentru ca lucrul cu materialul documentar să fie cât mai organizat s-a ajuns la concluzia că este necesar un sistem care să permită atât bibliotecarului, cât şi utilizatorului accesul cât mai rapid şi uşor la informaţia ce prezenta interes. Sistemul care a reuşit de-a lungul timpului să menţină ordinea în biblioteci este cel de Clasificare Zecimală Universală. (CZU)

Acesta îngăduie oricărei persoane, mai mult sau mai puţin cunoscătoare de bibliotecă, regăsirea informaţiei în timp util.

Demostrându-şi utilitatea, această schemă, a fost adoptată atât de bibliotecile din ţară, cât şi de cele din străinătate. Odată cu evoluţia şi emanciparea societăţii, apar şi alte sisteme de clasificare a documentelor.

Biblioteca EUI, bibliotecă hibrid, comprimă atât resursele tradiţionale: cărţi, reviste, broşuri, cât şi resursele în format digital. Sistemul de indexare ECLAS apare pentru prima dată în limba franceză după care, ceva mai târziu, tradus în engleză.

În anul 1978 vine în înlocuirea altor sisteme de clasificare în biblioteci, chiar dacă Clasificarea Zecimală continuă a fi utilizată pentru localizarea materialului documentar, în sălile de lectură şi în cataloagele tradiţionale.

Caracteristicile de bază structurale ale ECLAS-ului au fost împrumutate de la Macrothesaurus OCDE în 1978. Obiectivul ECLAS a fost de a acoperi trei mari domenii:

  1. Cărţi şi alte documente despre integrarea Europeană şi obiectivele politice ale Uniunii Europene.

  2. Cărţi şi alte documente referitoare la statele membre, la sistemele legale ale acestora şi la condiţiile socio-economice.

  3. Domenii tehnice de activitate şi alte documente necesare diferitelor structuri ale Comisiei.

De-a lungul timpului, ECLAS-ul s-a dezvoltat ca un tezaur ierarhic complet (pe 4 nivele), prezentând caracteristici asociative de descriptori non-note fiecărui domeniu.

Cea de-a treia ediţie a tezaurului a apărut în 1994, în versiune tipărită, bilingvă, iar între anii 1997- 1998 apare şi catalogul cu acelaşi nume. Abia mai târziu este pus pe internet, ca un soft free de bibliotecă. Utilizarea acestui catalog oferă avantajul indexării unui număr imens de documente, drept pentru care este folosit şi în centru.

Principiile de bază a unei indexări sunt:

* "Buna indexare nu reprezintă un loc de muncă clerical, ea fiind rezultatul unei activităţi profesionale desfăşurate de către persoane cu pregătire corespunzătoare şi experienţă" după cum spunea DB. Cleveland şi AD. Cleveland în Introducere în indexare şi abstracţie, ed. A 3-a, Anglia, 2001, p. 97

* Un bun indexator înţelege complet limbajul de lucru a lucrării pe care urmează să o prelucreze.

* Un bun indexator lucrează cu documentul în faţă, încercând să găsească chintesenţa conţinutului documentului prin studiul aprofundat a titlului, cuprinsului şi a conţinutului.

Uneori este absolut necesar să aibă o privire atentă a lucrului în sine, scopul fiind acela de a-şi exprima ideile principale ale documentului prin intermediul descriptorilor ECLAS.

Dorind să vină în sprijinul utilizatorului, Centrul de Documentare Europenă, şi-a structurat colecţia de documente, după acelaşi sistem european de clasificare, punând la dispoziţia celor interesaţi o colecţie de documente în format tipărit şi în format electronic. Documentele în format tipărit sunt aşezate la raft pe domenii, o parte dintre acestea provenind din transferul realizat de către

Centrul de Documentare Europeană

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi Filiala de Ştiinţe Economice, celelalte fiind donaţia Comisiei Europene.

Numărul publicaţiilor provenite din transfer este de 310 volume, fiecare dintre ele fiind localizat în softul de bibliotecă TINLIB. Aşa cum am precizat, informaţia este clasificată pe domenii, pentru a fi uşor regăsită la raft.

Li se atribuie următoarele vedete de subiect:

Menţiuni:

*Documentele în format electronic sunt clasificate după acelaşi sistem.

*Ele sunt regăsibile în soft-ul de gestionare al documentelor : Mendeley - ghid de utilizare disponibil aici

 

Comisia Europeană

Strategia Europeană a Dunării

Cine ne urmăreşte ...

We have 227 guests online

Autentificare